4. ledna 2017 od 13.00 v prostorách VŠCHT Praha

Organizační tým

V. Scholtz

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu