28. PIWO se bude konat

17. až 19. dubna 2020 na samotě u České Třebové

Program

Prezentace a konzultace nových výsledků
...
...
Jiná zajímavá povídání
Posezení s plazmatem

Organizační tým

V. Scholtz

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu