8. PIWO se konalo

23. listopadu 2012 od rána v prostorách VŠCHT

Program

9:00 Studentská vědecká konference Sekce fyzika a měřicí technika: Prezentace prác studentů našeho ústavu (nejen plazma)
13:00 Workshop Referát z 4th Internation Conference on Plasma Medicine (ca 1 h, FEL ČVUT)
Přehled řešených nápadů s rozpravou (Scholtz, Khun, Soušková, Julák, Duchečková)
16:00 Posezení s plazmatem Vinárna nebo ve škole

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová a J. Khun

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu