U příležitosti Studentské vědecké konference se konalo 10. PIWO

22. listopadu 2013 od 9:00,
budova B, místnost B220

Program

9:00-12:00 Studentská vědecká konference, sekce Fyzika
15:00 Workshop
V. Kříha Plazma, plazma a plazma
16:00 Novinky světové literatury
Co nového
17:00 Posezení s plazmatem Ve škole

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu