1. PIWO se konalo

12. ledna 2011 v prostorách VŠCHT

Program

15:00 Zahájení
15:10 V. Scholtz Základy fyziky plazmatu
16:00 J. Khun Elektrické výboje v plynech
17:00 Prezentace výsledků
L. Kommová, S. Kotúčová,
E. Kvasničková, S. Ondrčková,
H. Soušková, B. Štěpánková,
E. Urbánková
17:30 J. Khun, V. Scholtz Shrnutí výsledků a úspěchů v roce 2010
17:45 Workshop Plán na rok 2011
18:30 Večeře s plazmatem Vinárna nebo ve škole

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová a J. Khun

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu