U příležitosti Studentské vědecké konference se konalo 16. PIWO

20. listopadu 2015 od 9.00 v prostorách VŠCHT Praha

Program

8:30-11:00 Studentská vědecká konference
11:00 oběd
12:00 Co nového
13:00 Posezení s plazmatem Ve škole

Organizační tým

V. Scholtz

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu