11. PIWO se konalo

14. května 2014 od 16:00 v prostorách VŠCHT

Program

16:00 Výhoda tvorby grafov v GNUPlote a písania dokumentov v LaTeXu a LyXu. Ako sa čo najmenej trápiť.
17:00 Prezentácia a diskusia výsledkov bakalárskych prác:
M. Švarcová, J. Kučerová - Trápenie dermatofitov
M. Čtvrtečková - Trápenie kvasinky
P. Hozák - Nástroj na trápenie - Teslov transformátor
E. Staňková - Trápenie striedaním módov výboja
A. Hujacová - Trápenie mŕtvou vodou
Čo je inak nové a čo sa plánuje
Posedenie s plazmou

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu