U příležitosti Studentské vědecké konference se konalo 4. PIWO

25. listopadu 2011 od 8:00 v prostorách VŠCHT,
budova B, zasedací místnost ÚFMT - B220

Program

 8:00 Studentská vědecká konference Sborník SVK
  8:00 E. Kvasničková Mezinárodní spolupráce VŠCHT a Universita di Bologna v oblasti netermálního plazmatu
  8:20 L. Kommová Regulace vlhkosti v atmosféře výboje
  8:40 S. Kotučová Energetická zásoba ATP v mikroorganismech a korelace přežití v "mrtvé vodě"
  9:00 K. Rusová Aplikace korónového výboje při dekontaminaci plastových obalů v potravinářství
  9:20 B. Štěpánková Nové módy korónového výboje
9:40 Přestávka
  10:00 J. Mikeš Využití technologie Ink-Jet pro přípravu substrátů senzorů
  10:20 L. Lattenberk Měření rozměrů částic práškových materiálů pro přípravu pelistorů obrazovou analýzou
  10:40 M. Živčáková Chipsy ako ich nepoznáme
  11:00 V. Baškatová Přežívání korýšů Artemia salina při expozici korónovému výboji
11:30 Oběd Prohlídka stánků na Dni otevřených dveří VŠCHT
14:00 Eva Juláková Jak řešit problémy při psaní odborných textů (1. část, 2. část)
16:00 Workshop Co nového, diskuse dosažených výsledků a další činnosti
16:15 Posezení s plazmatem Vinárna nebo ve škole

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová a J. Khun

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu