15. PIWO se konalo

22. května 2015 od 13.00 v prostorách VŠCHT Praha

Program

13:00 Prezentace výsledků z bakalářských prací
Lenka Wiesnerová
Michal Kratochvíl
Andrea Hujacová
Jana Kučerová
Tereza Kordová
15:00 Co nového
Posezení s plazmatem

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu