2. PIWO se konalo

24. března 2011 od 15:00 v prostorách VŠCHT,
budova A, místnost A II

Program

15:00 Zahájení
15:10 J. Kuhn Zdroje nízkoteplotního plazmatu
15:45 V. Scholtz Mikrobicidni vlastnosti nízkoteplotního plazmatu
16:30 Co nového Prezentace nově dosažených výsledků
L. Kommová, Regulace vlhkosti v atmosféře výboje
S. Kotucová, Mrtvá voda
E. Kvasničková, Kometa
H. Soušková, Zpomalení růstu exponovaných plísní
B. Štěpánková, Charakteristiky módů korónových výbojů,
K. Rusová Dekontaminace kbelíků od marmelády
V. Scholtz Obrazová analýza vzorků
17:15 Workshop Diskuse dosažených výsledků a další činnosti
18:00 Večeře s plazmatem Vinárna nebo ve škole

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová a J. Khun

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu