19. PIWO se konalo

21. až 23. dubna 2017 na samotě u České Třebové

Program

Prezentace a konzultace diplomových prací
Zajímavá povídání
Výlet
Posezení s plazmatem

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu