18. PIWO se konalo

4. ledna 2017 od 13.00 v prostorách VŠCHT Praha

Program

13:00 Nové výsledky a témata
Plazma a nanočástice
Plazma a plesnivé prsty
Plazma a mrtvá voda
15:00 Předvečer tříkrálový – posezení s plazmatem

Organizační tým

V. Scholtz

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu