U příležitosti Studentské vědecké konference se konalo 23. PIWO

22. listopadu 2018 od 9.00 v prostorách VŠCHT Praha

Program

9:00Studentská vědecká konference
12:00oběd
12:30Co nového
Velký experiment
plazma na akantaméby a helminty
jiné
Posezení s plazmatem

Organizační tým

V. Scholtz

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu