U příležitosti obhajoby semestrálních projektů se konalo 3. PIWO

12. května 2011 od 16:00 v prostorách VŠCHT,
budova B, zasedací místnost ÚFMT - B219.

Program

16:00 Zahájení
16:00 Z. Houf Zdroje vysokého napětí
16:30 V. Scholtz Plazma ve Sluneční soustavě - zatmění Slunce a polární záře
17:00 Prezentace semestrálních projektů
L. Kommová Konstrukce aparatury pro regulaci vlhkosti v atmosféře korónového výboje
B. Štěpánková Studium elektrických vlastností korónových výbojů
K. Rusová Kombinace výboje a peroxidu vodíku pro inaktivaci plísní
18:00 Workshop Co nového, diskuse dosažených výsledků a další činnosti
18:30 Večeře s plazmatem Vinárna nebo ve škole

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová a J. Khun

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu