21. PIWO se konalo

20. až 22. dubna 2018 na samotě u České Třebové

Program

Prezentace a konzultace nových výsledků
Zajímavá povídání
Výlet
Posezení s plazmatem

Organizační tým

V. Scholtz

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu