Jubilejní 20. PIWO se konalo

4. ledna 2018 v prostorách VŠCHT Praha

Program

Prezentace a konzultace nových výsledků
Zajímavá povídání
Posezení s plazmatem

Organizační tým

V. Scholtz

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu