Katedra fyziky ČVUT FEL pořádala 6. PIWO

24. dubna 2012 od 15:00
v zasedací místnosti Katedry fyziky ČVUT FEL,
budova B2, přízemí, místnost č. 48

Program

15:00 Zahájení
15:00 J. Sláma Třetinka o dielektrickém bariérovém výboji
15:30 K. Bujaček Třetinka o záporné koróně
16:00 V. Fantova Třetinka o kladné koróně
16:30 D. Hollá Třetinka o klouzavém výboji
17:00 Posezení s plazmatem

Organizační tým

K. Bujaček, V. Fantova, D. Hollá, V. Kříha, V. Scholtz, J. Scholtzová a J. Sláma

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu