7. PIWO se konalo

28. května 2012 od 15:00 v prostorách VŠCHT,
budova B, laboratoř fyziky - B212

Program

15:00 Zahájení
15:00 B. Štěpánková Nově pozorované módy korónového výboje
16:00 L. Kommová Parametry korónového výboje v závislosti na vlhkosti atmosféry
17:00 Workshop Zamyšlení se nad minulostí, přítomností a budoucností
18:00 Večeře s plazmatem Vinárna nebo ve škole

Organizační tým

V. Scholtz, J. Scholtzová a J. Khun

Odpovědnost za informace: Vladimír Scholtz.
Správa webu: Jiřina Scholtzová.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav fyziky a měřicí techniky
Laboratoř nízkoteplotního plazmatu